شرایط و قوانین

لطفا پس از ثبت سفارش مبلغ کل فاکتور را به شماره کارت زیر واریز کرده  و سپس شماره رسید و نام و نام خانوادگی درچ شده در فاکتور را به شماره     09122856918    پیامک کنید . پس از بررسی و تایید به شما اطلاع داده شده و سفارش ارسال خواهد شد .


شماره کارت :


بانک 

به نام علی بهروزی